Najbliższe szkolenie członków Klubu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012  roku (sobota) o godz. 10.00 w lokalu „Ewita” w Częstochowie, ul. G. Zapolskiej 5.    

   W czasie szkolenia w Częstochowie odbędą się II letnie mistrzostwa Klubu w rasach PDL Srebrniak, Perłowy, Pasiak Srebrzysty i Sroka Łowicka. Każdy hodowca może wystawić po 1 gołębiu w rasie. Zgłoszenia kierować pod adresem pana Stanisława Jałowieckiego w terminie do dnia 15.06.2012 roku (nr tel. 607-452-298). Najlepsze ptaki  zostaną uhonorowane pucharami.

 

   Drugie zaplanowane szkolenie odbędzie się w Krakowie w lokalu pana Bogdana Nowaka, ul. Batalionów Chłopskich 35, tel. 606-942-964  o godz. 10.00 w dniu 25.08.2012 roku.


A.Grabowski