Zarząd Klubu Srebrniaka  im. R. Pawłowskiego informuje, że na zebraniu w dniu 27 września 2015 roku odbytym  w Hotelu Wasik w Krogulczej Suchej na Prezesa Klubu wybrano Pana Zygmunta Woźniaka.