Zarząd Klubu informuje, że podczas zebrania  sędziów zrzeszonych w naszym Klubie w dniu 24.10.15r. w Radomiu powołano Klubowe Kolegium Sędziów, którego Przewodniczącym został kolega Zbigniew Kiełek z Radomia a jego zastępcą kolega Lucjan Pietruszewski z Włocławka.

A. Grabowski