Zarząd Klubu Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski im. R. Pawłowskiego w Radomiu zaprasza na zebranie przed-wystawowe,  które odbędzie się w dniu 14.10.2018 r.  (niedziela) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Hotelu „WASIK” w Krogulczej Suchej 65 gmina Orońsko k/Radomia.

 

Proponowany  porządek  zebrania:

1.    Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych członków.
2.    Omówienie pokazów gołębi młodych:
  a)    Częstochowa
  b)    Radom
3.    Informacja dotycząca Krajowej Wystawy Gołębi Młodych Ciechocinek 2018.
4.    Propozycje ujednolicenia i uaktualnienie wzorców ras PDL.
5.    Nowa opisowa karta oceny gołębi.
6.    Przygotowanie do XIV Wystawy Klubowej:
  a)    powołanie komitetu wystawowego
  b)    ustalenie terminu i miejsca wystawy klubowej
  c)    zatwierdzenie i przyjęcie Regulaminu Wystawy
  d)    ustalenie wysokości opłat: za wystawione gołębie, bilety wejściowe, oczko na sali wymiany nadwyżek hodowlanych.
  e)    Ustalenie liczby gołębi w kolekcji.
7.    Obrączki rodowe na 2019 rok.
8.    Informacja o zaległych składkach.
9.    Sprawy różne i zakończenie zebrania.


Zarząd Klubu