W skład Zarządu Klubu Il Kadencji weszli:

 

 

 Bogumił Salicki - Radom

 Prezes Zarządu

 Marian Zacharjasz - Łódź

 Wiceprezes Zarządu

 Zygmunt Woźniak - Radom

 Sekretarz

 Andrzej Targowski - Kielce

 Skarbnik

 Stefan Kobiałka - Warszawa

 Członek