W dniu 21 kwietnia  2013 roku w Sali Konferencyjnej Hotelu „WASIK” w Krogulczej Suchej odbyło się zebranie Członków Klubu Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski im. Ryszarda Pawłowskiego w Radomiu.W zebraniu wziął udział Prezes Polskiego Związku pan Jan Pajka. Zebranie było poświęcone omówieniu sezonu wystawowego 2012/2013,  sytuacji finansowej Klubu z uwzględnieniem  przychodów i wydatków oraz podjęciu decyzji odnośnie kierowania Klubem po odejściu Prezesa śp. Wiesława Mizery.

 

   Postanowiono, że do czasu nowych wyborów władz Klubu Zarząd będzie pracował w niezmienionym składzie a obowiązki Prezesa Zarządu pełnić będzie kolega Stanisław Jałowiecki z Częstochowy nr tel.-(34) 362-43-42 / 607-452-298.

   Podjęto uchwałę, że w sezonie wystawowym 2013/2014 odbędą się dwie wystawy Klubowe. Pierwsza tradycyjne w Radomiu a druga przy Krajowej Wystawie Gołębi w Kielcach oraz o zorganizowaniu w lipcu 2013 roku Konkursu Gołębi Młodych, który odbędzie się w Częstochowie w dniu 14 lipca 2013 roku (zaproszenia wraz z regulaminem zostaną przesłane pocztą) dokładne terminy zostaną podane na stronie internetowej Klubu.

 

A.Grabowski