W dniu 16 lipca 2017 w Sali gimnastycznej Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie ul. Jasnogórska 84/90 odbył się Klubowy Konkurs Gołębi Młodych.

Zgłoszono 156 gołębi z których najliczniej reprezentowany był PDL Srebrniak.  Było to kolejne po wystawie w Krakowie spotkanie hodowców ras PDL zorganizowane przez Klub Srebrniaka, gdzie przy dobrej kawie można było wymienić uwagi hodowlane, pochwalić lub skrytykować gołębie kolegów. Eksponaty nie były oceniane punktowo, sprawdzano jednak wady budowy oraz braki w upierzeniu. W przypadku rasy PDL Srebrniak wytypowano 10 najlepszych gołębi z który wybierano zwycięzcę. W pozostałych rasach wybierano z 5 szt.

 

WYNIKI:


PDL Srebrniak
1. Bilski Bolesła – Kraków
2. Peryt Czesław – Starachowice
3. Dzigman Ryszard – Radom
4. Mikołajczyk Andrzej – Kobyłka
5. Bilski Bolesław – Kraków
6. Kozłowski Rafał – Kraków
7. Stolarski Andrzej – Warszawa
8. Zieliński Sławomir – Ciechocinek
9. Włodarczyk Tadeusz – Kraków
10. Peryt Czesław - Starachowice


PDL Perłowy
1. Krawczak Tomasz – Leoncin
2. Stolarski Andrzej – Warszawa
3. Dziekański Jacek – Skierniewice
4. Stolarski Andrzej – Warszawa
5. Moczadło Waldemar - Elbląg


PDL Sroka Łowicka
1. Dudek Henryk - Nieborów
2. Wróblewski Krzysztof – Aleksandrów Kujawski
3. Marcinka Mirosław – Skierniewice
4. Gać Stanisław – Łowicz
5. Zieliński Sławomir


PDL Pasiak  
1.  Legutko Zbigniew – Kraków
2. Rysiński Andrzej - Brynica
3. Mikołajczyk Andrzej - Kobyłka
4. Kostępski Piotr – Kraków
5. Legutko Zbigniew – Kraków
 

Zapraszam do galerii.

A.Grabowski