Zarząd Klubu Srebrniaka im. Ryszarda Pawłowskiego z siedzibą w Radomiu zaprasza serdecznie wszystkich swoich członków na Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze zwołane przez Zarząd Klubu na podstawie art. 17 pkt 3 Statutu Klubu Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski, które odbędzie się w dniu 03 września  2017 roku (niedziela) o godz.10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu "Wasik" w Krogulczej Suchej.

Zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem zebrania i regulaminem obrad zostały rozesłane pocztą.
Ze względu na wyjątkowy charakter zebrania prosimy  o niezawodne  przybycie.

Zarząd Klubu