W dniu 03.09.2017 roku w Krogulczej Suchej ukonstytuował się nowo wybrany Zarząd Klubu Srebrniaka:


1. Marek Pawelec - Prezes Zarządu
2. Zbigniew Kiełek - Wiceprezes ds. hodowlanych
3. Mirosław Marciniak - Wiceprezes ds. organizacyjnych
4. Henryk Pożyczka -   Skarbnik
5. Andrzej Grabowski  - Sekretarz
6. Stanisław Jałowiecki
2. Dariusz Nowak

A. Grabowski