Zarząd  Klubu Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski im. R. Pawłowskiego w Radomiu zaprasza na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 07.04.2019 r.  (niedziela) o godz. 10.00 (w pierwszym terminie) i o godz. 10.15 ( w drugim terminie) w sali konferencyjnej Hotelu „WASIK” w Krogulczej Suchej 65 gmina Orońsko k/Radomia.   


Proponowany  porządek  zebrania:

1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych członków.
2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków prezydium.
3. Omówienie klubowych wystaw gołębi :
    a) XIV Klubowa Wystawa Klubu Srebrniaka
    b) VIII Indywidualne Mistrzostwa Klubu Srebrniaka
4. Wybór Komisji:
    a) Mandatowej
    b) Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie:
    a) Zarządu
    b) Sądu Koleżeńskiego
    c) Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium Zarządowi za działalność  w 2018 roku.
8. Sprawy różne i zakończenie zebrania.Zarząd Klubu