Zarząd  Klubu Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski im. R. Pawłowskiego w Radomiu zaprasza na zebranie przed-wystawowo  wyborcze , które odbędzie się w dniu 29.09.2019 r.  (niedziela) o godz. 10.00 (w pierwszym terminie) i o godz. 10.15 ( w drugim terminie) w sali konferencyjnej Hotelu „WASIK” w Krogulczej Suchej 65 gmina Orońsko k/Radomia.   

 

Proponowany  porządek  zebrania:

1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych członków.
2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków prezydium.
3. Omówienie klubowych wystaw gołębi :
    a) Klubowy Konkurs Gołębi Młodych w Częstochowie
    b)  Jesienny Konkurs Gołębi Młodych w Radomiu
4. Wybór Komisji:
    a) Mandatowo – wyborczej
    b) Uchwał i Wniosków
    c) Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie:
    a) Sądu Koleżeńskiego
    b) Komisji Rewizyjnej
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 08.04. – 29.09.2019r.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej w sprawie stwierdzenia ważności zebrania
8. Wybory członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję władz:
-  przyjęcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
- wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trybie jawnym lub tajnym, który  wymaga powołania Komisji Skrutacyjnej,
-  ogłoszenie wyników wyborów

Przerwa obrad – ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
- Ogłoszenie składu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego po ukonstytuowaniu.

9. Przygotowanie do XV Wystawy Klubowej:
  a)    powołanie komitetu wystawowego
  b)    ustalenie terminu i miejsca wystawy klubowej
  c)    zatwierdzenie i przyjęcie Regulaminu Wystawy
  d)    ustalenie wysokości opłat.
  e)    ustalenie liczby gołębi w kolekcji.
10. Obrączki rodowe na 2020 rok.
11. Informacja o zaległych składkach.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i głosowanie nad ewentualnymi wnioskami.
13. Sprawy różne i zakończenie zebrania.
 

Regulamin Walnego Zebrania Członków Klubu Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski im. Ryszarda Pawłowskiego z siedzibą w Radomiu