Zarząd  Klubu Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski im. R. Pawłowskiego w Radomiu zaprasza na zebranie sprawozdawcze,  które odbędzie się w dniu 29.03.2020 r.  (niedziela) o godz. 10.00 (w pierwszym terminie) i o godz. 10.15 ( w drugim terminie) w sali konferencyjnej Hotelu „WASIK” w Krogulczej Suchej 65 gmina Orońsko k/Radomia.

 

Proponowany  porządek  zebrania:

1.Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych członków.
2.Wybór przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków prezydium.
3.Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad
4.Omówienie klubowych wystaw gołębi :
  a)XV Klubowa Wystawa Klubu Srebrniaka
  b)IX Indywidualne Mistrzostwa Klubu Srebrniaka
5.Wybór Komisji:
  a) Mandatowej
  b) Uchwał i Wniosków
6.Sprawozdanie:
  a) Zarządu
  b) Sądu Koleżeńskiego
  c) Komisji Rewizyjnej
7.Dyskusja nad sprawozdaniami
8.Podjęcie uchwały o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium Zarządowi za działalność  w 2019 roku.
9.Podjęcie uchwał Komisji Uchwał i Wniosków.
10.Sprawy różne i zakończenie zebrania.

 

Zarząd Klubu