Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 396

Zarząd  Klubu Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski im. R. Pawłowskiego w Radomiu zaprasza na zebranie sprawozdawczo - wyborcze,  które odbędzie się w dniu 19.09.2021 r.  (niedziela) o godz.10.00 (w pierwszym terminie) i o godz. 10.15 ( w drugim terminie) w sali konferencyjnej Hotelu „WASIK" w Krogulczej Suchej 65 gmina Orońsko k/Radomia.

 

Proponowany  porządek  zebrania:

1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych członków.
2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków prezydium.
3. Uchwalenie Porządku obrad
4. Uchwalenie Regulaminu obrad
3. Omówienie klubowych wystaw gołębi :
    a) Klubowy Konkurs Gołębi Młodych w Radomiu
    b)  Jesienny Pokaz Gołębi Młodych w Radomiu
4. Wybór Komisji:
    a) Mandatowo – Skrutacyjnej
    b) Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie:
    a) Sądu Koleżeńskiego
    b) Komisji Rewizyjnej
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej  
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia ważności zebrania
8. Wybór Prezesa Zarządu:
    a) Wystąpienie przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - prezentacja kandydatów
    b) głosowanie
    c) ogłoszenie wyników
9. Wybór członków Zarządu
    a) Wystąpienie przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - prezentacja kandydatów
    b) głosowanie
    c) ogłoszenie wyników
10. Wybory członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję władz:
    a)  przyjęcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
    b) wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trybie jawnym lub tajnym, który  wymaga powołania Komisji Skrutacyjnej,
    c) ogłoszenie wyników wyborów

Przerwa w obradach – ukonstytuowanie się Zarządu,  Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
- Ogłoszenie składu Zarządu,  Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego po ukonstytuowaniu.

11. Wolne głosy i wnioski.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
13. Zakończenie zebrania

 Regulamin zebrania