W dniu 19.09.2021 roku w Krogulczej Suchej ukonstytuował się nowo  wybrany Zarząd Klubu Srebrniaka.

 

Skład przedstawia się następująco:

1. Marek Pawelec - Prezes Zarządu
2. Zbigniew Kiełek - Wiceprezes ds. hodowlanych
3. Mirosław Marciniak - Wiceprezes ds. organizacyjnych
4. Henryk Pożyczka -   Skarbnik  
5. Andrzej Grabowski  - Sekretarz
6. Stanisław Jałowiecki – członek Zarządu
7. Dariusz Nowak – członek Zarządu
8. Grzegorz Kędzierski – członek Zarządu

 

Andrzej Grabowski