Zarząd  Klubu Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski im. R. Pawłowskiego w Radomiu zaprasza na zebranie sprawozdawcze,  które odbędzie się w dniu 10.04.2022 r.  (niedziela) o godz. 10.00 (w pierwszym terminie) i o godz. 10.15 ( w drugim terminie) w sali konferencyjnej Hotelu „WASIK” w Krogulczej Suchej 65 gmina Orońsko k/Radomia.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do kolegów:

- Pawelec Marek nr tel. 609 227 320

- Kiełek Zbigniew nr tel. 606 403 392.

 

 Proponowany  porządek  zebrania:

1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych członków.
2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków prezydium.
3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad
4. Omówienie klubowych wystaw gołębi:
 a) XVI Klubowa Wystawa Klubu Srebrniaka
 b) X Indywidualne Mistrzostwa Klubu Srebrniaka
5. Wybór Komisji:
 a) Mandatowej
 b) Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie:
 a) Zarządu
 b) Sądu Koleżeńskiego
 c) Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium Zarządowi za działalność  w 2021 roku.
9. Odczytanie i podjęcie uchwał i wniosków.  
10.Sprawy różne i zakończenie zebrania.

 

Zarząd Klubu