Zarząd  Klubu Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski im. R. Pawłowskiego w Radomiu zaprasza na zebranie sprawozdawcze,  które odbędzie się w dniu 02.04.2023 r.  (niedziela) o godz. 10.00 (w pierwszym terminie) i o godz. 10.15 ( w drugim terminie) w Radomiu, Hala Sportowa "AGA" ul. 1905-go roku.  

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do kolegów:

- Pawelec Marek nr tel. 609 227 320

- Kiełek Zbigniew nr tel. 606 403 392.

 Proponowany  porządek  zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych członków.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków prezydium.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad
 4. Omówienie klubowych wystaw gołębi :
  1. XVII Klubowa Wystawa Klubu Srebrniaka
  2. XI Indywidualne Mistrzostwa Klubu Srebrniaka
 5. Wybór Komisji:
  1. Mandatowej
  2. Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie:
  1. Zarządu
  2. Sądu Koleżeńskiego
  3. Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium Zarządowi za działalność w 2022 roku.
 9. Odczytanie i podjęcie uchwał i wniosków.
 10.  Sprawy różne i zakończenie zebrania.

 Zarząd Klubu