W okresie pierwszych dwóch lat po powstaniu Klub Srebmiaka prowadził bardzo intensywną działalność. Pozyskiwano nowych  członków i objęto swym zasięgiem obszar prawie całego kraju.

Po powstaniu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, którego Klub był współzałożycielem, działalność Klubu uległa osłabieniu.

Podstawową przyczyną tego stanu był fakt, że do Zarządu Polskiego Związku weszło sześciu członków Zarządu Klubu Srebmiaka i nastąpiła sprzeczność interesów Polskiego Związku i Klubu. Prężnie działający Klub byłby hamulcem w rozwoju nowo powstałej ogólnopolskiej organizacji hodowców gołębi. Dla dobra Polskiego Związku Prezes Klubu Srebmiaka i jednocześnie Prezes Polskiego Związku wyciszył działalność Klubu Srebrniaka i w ten sposób pozwolił na dynamiczny rozwój PZHGR i DO doprowadzając w ciagu kilku lat do zintegrowania ruchu hodowli gołębi w Polsce.

Od momentu powstania Klub Srebmiaka prawie co roku organizował lub patronował organizacji wysław Klubowych srebrniaka. Wystawy były przeważnie organizowane w Radomiu , a także w Warszawie i w Starachowicach.

Obecna sytuacja organizacyjna hodowców gołębi i drobiu ozdobnego na terenie kraju została ustabilizowana i członkowie Klubu Srebmiaka oczekują od władz Klubu nowych impulsów w działalność tej organizacji.

Władze Klubu Srebmiaka Im. Ryszarda Pawłowskiego są głęboko przekonane że sprostają tym oczekiwaniom swoich członkow i stworzą organizację Klubową na miarę XXI wieku.