Zarząd Klubu informuje, że Klub posiada konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Klub Hodowców Gołębi Rasy Srebrniak Polski im. R. Pawłowskiego

Bank Spółdzielczy w Iłży o/Radom nr konta: 61 9129 0001 0069 0602 5650 0001

UWAGA: W opisie wpłaty prosimy podać imię i nazwisko członka klubu oraz cel wpłaty np. "opłata za wystawę", "składka członkowska" czy "opłata za obrączkę".