W dniu 19 lutego  2023 roku w  w Hali Sportowej „AGA” w Radomiu przy ul. 1905 roku 21 przy 44 Radomskiej  Wystawie Gołębi Rasowych i Ptaków Egzotycznych odbyły się X Indywidualne Mistrzostwa Klubu Srebrniaka.   W wystawie wzięło udział 37 wystawców wystawiając 61 szt. gołębi. Najliczniej reprezentowany był oczywiście Srebrniak  34 szt. ,    Pierwsze miejsce w tej rasie zajął Srebrniak kolegi Andrzeja Stolarskiego z Warszawy. Gołębie  nie były oceniane metodą punktową ale przez porównanie.  Wyłoniono  też najlepszego klubowego hodowcę rasy PDL Srebrniak sezonu 2022 którym ponownie został kolega Andrzej Stolarski z Warszawy.