W dniu 20 lutego  2022 roku w  w Hali Sportowej „AGA” w Radomiu przy ul. 1905 roku 21 przy 43 Radomskiej  Wystawie Gołębi Rasowych i Ptaków Egzotycznych odbyły się X Indywidualne Mistrzostwa Klubu Srebrniaka.  

W wystawie wzięło udział 35 wystawców wystawiając 81 szt. gołębi. Najliczniej reprezentowany był oczywiście Srebrniak  34 szt.. Pierwsze miejsce w tej rasie zajął Srebrniak kolegi Andrzeja Stolarskiego z Warszawy. Gołębie nie były oceniane metodą punktową ale przez porównanie.  Wyłoniono też najlepszego klubowego hodowcę rasy PDL Srebrniak sezonu 2021 którym został kolega Andrzej Stolarski z Warszawy.