W dniu 9 lutego  2020 roku w  w Hali Sportowej „AGA” w Radomiu przy  Regionalnej Wystawie Gołębi Rasowych i Ptaków Egzotycznych Radomskiego Związku Hodowców odbyły się IX Indywidualne Mistrzostwa Klubu Srebrniaka.   W wystawie wzięło udział 33 czołowych hodowców tych ras, wystawiając ponad 80 szt. gołębi. Najliczniej reprezentowany był oczywiście Srebrniak.   Pierwsze miejsce w tej rasie zajął Srebrniak kolegi Zbigniewa Kiełek. Gołębie  nie były oceniane metodą punktową ale przez porównanie.  W rasie srebrniak wybierano 10 najlepszych przedstawicieli rasy i przez porównanie wyłaniając czołową 3 – kę a następnie najlepszego gołębia w rasie, drugiego i trzeciego. W tym roku decyzją sędziów przyznano dwa trzecie miejsca. Gołębie z  wadami dyskwalifikującymi były odrzucane.
    

WYNIKI IX INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW KLUBU SREBRNIAKA

PDL Srebrniak

1.Kiełek Zbigniew – Radom
2.Stolarski Andrzej – Warszawa
3.Gucman Andrzej – Warszawa i Kozłowski Wiesław – Kraków

PDL Perłowy

1.Dziekański Jacek – Skierniewice
2.Stolarski Andrzej – Warszawa  
3.Dziekański Jacek – Skierniewice

Wyróżniono gołębie kolegów:

PDL Sroka Łowicka – Kwinta Michał – Kraków
PDL Pasiak Srebrzysty  – Grzegorczyk Tomasz - Radom
PDL Białoogon – Stolarski  Andrzej – Warszawa
PDL Pasiak Srebrzysty Szaroloty – Stolarski Andrzej
PDL Srebrniak Wylot – Makowski Grzegorz – Częstochowa

Zapraszam do galerii

A. Grabowski