W dniu 9 lutego  2020 roku w  w Hali Sportowej „AGA” w Radomiu przy  Regionalnej Wystawie Gołębi Rasowych i Ptaków Egzotycznych Radomskiego Związku Hodowców odbyły się IX Indywidualne Mistrzostwa Klubu Srebrniaka.   W wystawie wzięło udział 33 czołowych hodowców tych ras, wystawiając ponad 80 szt. gołębi. Najliczniej reprezentowany był oczywiście Srebrniak.   Pierwsze miejsce w tej rasie zajął Srebrniak kolegi Zbigniewa Kiełek. Gołębie  nie były oceniane metodą punktową ale przez porównanie.  W rasie srebrniak wybierano 10 najlepszych przedstawicieli rasy i przez porównanie wyłaniając czołową 3 – kę a następnie najlepszego gołębia w rasie, drugiego i trzeciego. W tym roku decyzją sędziów przyznano dwa trzecie miejsca. Gołębie z  wadami dyskwalifikującymi były odrzucane.