W dniu 10 lutego  2019 roku w  w Hali Sportowej „AGA” w Radomiu przy  Regionalnej Wystawie Gołębi Rasowych i Ptaków Egzotycznych Radomskiego Związku Hodowców odbyły się VIII Indywidualne Mistrzostwa Klubu Srebrniaka.   W wystawie wzięło udział 38 czołowych hodowców tych ras, wystawiając ponad 60 szt. gołębi. Najliczniej reprezentowany był oczywiście Srebrniak.   Pierwsze miejsce w tej rasie zajął Srebrniak kolegi Roberta Lisa.. Gołębie  nie były oceniane metodą punktową ale przez porównanie.  W rasie srebrniak wybierano 10 najlepszych przedstawicieli rasy i przez porównanie wyłaniając czołową 3 – kę a następnie najlepszego gołębia w rasie, drugiego i trzeciego.  Gołębie z  wadami dyskwalifikującymi były odrzucane.

Po raz drugi wyłoniono też najlepszego hodowcę Klubu w rasie PDL Srebrniak, którego gołębie w sezonie wystawowym  2018/2019 zdobyły największą ilość punktów na wystawach, do punktacji wliczono Klubową Wystawę Gołębi Młodych w Częstochowie, Wystawę Klubu Srebrniaka w Radomiu oraz  Indywidualne Mistrzostwa Klubu w Radomiu. To prestiżowe wyróżnię w tym sezonie wystawowym przypadło koledze Andrzejowi Stolarskiemu  z Warszawy.