W dniu 10/11 lutego  2018 roku w  w Hali Sportowej „AGA” w Radomiu przy ul. 1905 roku 21 przy 40 Jubileuszowej Regionalnej Wystawie Gołębi Rasowych i Ptaków Egzotycznych Radomskiego Związku Hodowców odbyły się VII Indywidualne Mistrzostwa Klubu Srebrniaka.  

W wystawie wzięło udział 31 wystawców wystawiając 80 szt. gołębi. Najliczniej reprezentowany był oczywiście Srebrniak  25 szt. , Pierwsze miejsce w tej prestiżowej rasie zajął Srebrniak kolegi Andrzeja Stolarskiego z Warszawy.

Gołębie  nie były oceniane metodą punktową ale przez porównanie. Był to ostatni konkurs przed nowym sezonem hodowlanym dlatego w imieniu całego Zarządu Klubu, życzę kolega udanych lęgów i mistrzowskich gołębi.