Pochodzenie: Zaliczany do gołębi określanych nazwą Polski Długodzioby Lotny. Rasa ta powstała prawdopodobnie na przełomie XVI i XVII, a wytworzono ją w Polsce. Sroczy rysunek Srebrniaka świadczy o tym, że jednym z praojców rasy była Sroka Polska. Przodujące okręgi w hodowli tej rasy (Kraków, Łódź i Warszawa) w doskonaleniu  rasy  posługiwały się  różnymi  krzyżówkami   twórczymi.  Hodowcy warszawscy poprawili budowę i figurę krzyżując Srebmiaka ze Sroką Angielską. Hodowcy Łódzcy krzyżowali Srebrniaka z Berlińskim Długodziobym, a hodowcy krakowscy z Listonoszem Polskim (Bagdeta Polska), Show Homerem, srokami i Białym Czarnodziobym.

 

Budowa  wzorcowa:  Wszystkie elementy oceny  gołębia winny składać się na harmonijną całość,  tworząc typ gołębia  lotnego,  smukłego o ukośnie noszonym tułowiu i ogonie, wyprostowanej postawie.

 

Wzorzec - cechy rasowości:

Głowa: Możliwie wąska, długa proporcjonalnie do wielkości gołębia. Linia profilu głowy tworzy wraz z dziobem i woskówkami nosowymi jednolitą, wypełnioną, nieprzerwaną linię równoległą do podstawy robiącą wrażenie prostej. Tylna część profilu głowy powinna być łagodnie zaokrąglona i przechodzić w linię szyi. Głowa widziana z góry przedstawia wraz z dziobem i woskówkami nosowymi regularnie rozszerzający się klin. Tylna część klinowatego kształtu głowy jest łagodnie zaokrąglona.

Oczy: Osadzone możliwie wysoko, jak najbliżej iinii profilu głowy w tylnej partii czaszki. Tęczówka oka barwy biało - porcelanowej, czysta i jednolita bez jakichkolwiek innych zabarwień. Źrenica mata, czarna, okrągła, położona pośrodku tęczówki.
Brew: Barwy czarnej o drobnoziarnistej strukturze, w miarę szeroka, dobrze widoczna.
Dziób: Długi ( 1/3 długości głowy ), umiarkowanie cienki, w kształcie klina.Czarny. Woskówki nosowe małe, ściśle przylegające do dzioba.
Szyja: Prosta, kształtu lejkowatego, cienka o jak największym wycięciu pod dziobem. Łagodnie poszerzająca się ku dołowi i harmonijnie łącząca się z piersią i barkami. Szyja wraz z głową stanowi 1/3 wysokości gołębia.
Pierś: Wąska, zaokrąglona, nie wysunięta ku przodowi.
Plecy: Wąskie, lekko zaokrąglone, opadające ku dołowi.
Skrzydła: Zwarte, przylegające do tułowia, spoczywające na ogonie i nie krzyżujące się ze sobą lotkami. Sięgają do połowy ciemnej wstęgi na ogonie.
Ogon: Zwarty, prosty, trzymany ukośnie w równej linii z opadającą linią pleców. Koniec ogona nie dotyka podstawy.
Nogi: Cienkie, koloru karminowo - czerwonego, proporcjonalnie wysokie do wielkości gołębia. Uda widoczne, nie schowane w piórach podbrzusza. Z przodu na nodze pióra wyrastają nie więcej niż l cm poniżej stawu skokowego. Od tyłu staw skokowy nieopierzony. Nogi od stawów skokowych lekko ugięte, palce rozstawione równo, pazurki jasne.
Upierzenie: Gładkie, obfite, dobrze przylegające.
Rysunek sroczy, barwa lodowo - niebieska z odcieniem srebrzystym występuje na głowie, szyi, piersiach, częściowo plecach ( serce ), ogonie i pod ogonem. Podbrzusze,
uda i skrzydła są barwy białej. Na piersiach i plecach odcień srebrzysty stopniowo słabnie przechodząc w barwę; białą. Barwa ogona jest w odcieniu szyi i piersi, przy czym przejście od białej barwy pleców do ciemniejszej ogona musi być łagodnie stonowane. Przed końcem ogona w poprzek sterówek występuje czarna   o ostrym zarysie koloru wstęga, zakończona jasnym obrzeżem.

 

Błędy:

Głowa: krótka, długa, szeroka, wypukła i wklęsła nad oczami, braki w klinowym ukształtowaniu głowy zarówno w przedniej części jak i w tylnym zaokrągleniu klina. Linia profilu tylnej partii głowy przechodząca pod kątem ( bez zaokrąglenia ) w linię szyi.

Oko: tęczówka oka innej barwy niż biało - porcelanowa. Widoczne żyłki i występujące inne zabarwienia. Duża i niekształtna źrenica.

Brew: odchylenia w zabarwieniu, wąska, mało widoczna, przerwana.   

Dziób: brak proporcji, za gruby lub za cienki, odchylony w górę lub w dół w odniesieniu do linii profilu głowy. Duże woskówki nosowe. Inny niż czarny kolor dzioba, szczelina między szczękami.

Szyja: krótka, gruba, nie proporcjonalna do budowy, załamana, brak wycięcia podgardla. Brak łagodnego poszerzenia ku dołowi.        

Pierś: szeroka, zbyt wysunięta do przodu.

Plecy: szerokie, zbyt wypukłe.

Skrzydła: noszone luźno przy tułowiu (odstawione ),opuszczone poniżej ogona, krzyżujące się ze sobą lotkami, lotki szablowate.

Ogon: daszkowaty, wachlarzowaty, rozdwojony widlasto, krzywy, uchylony w bok, przekrzywiony w pionie.

Nogi: niskie, grube, uda zakryte piórami podbrzusza, za nisko opierzone, zbyt wygięte w skokach do tylu lub trzymane w skokach prosto, szeroko iub zbyt wąsko rozstawione. Zbliżone do siebie w skokach ( iksowate ), ciemne pazurki.

Rysunek i kolor: brak rysunku sroczego, barwa zamiast lodowo -niebieskiej z odcieniem srebrzystym -szara z odcieniem zielonym lub rdzawym. Rdzawe pręgi, białe plamy. Białe sterówki w ogonie, ciemne pióra w skrzydłach. Białe pióra w podbiciu ogona. Brak łagodnego przejścia z lodowo - niebieskiej barwy ogona w kolor biahy. Brak wyraźnej czarnej wstęgi (kolor rozlany ). Zbyt szeroka wstęga i brak jej jasnego obramowania.

Budowa wzorcowa: wszelkie odchylenia od wzorca, widoczne cechy obcej rasowości, braki kondycyjne i zła opieka hodowlana.

Całkowicie eliminują ptaka z oceny: objawy degeneracji, zwyrodnienia, kalectwa jak: garb, krzywy mostek, krzywy ogon, krzywy dziób, krzywe nogi, krzywe palce, nie rozstawione równo palce i palce przylegające do siebie, a także zgrubienie opuszek palców (piętki); zgrubienia stawów łokciowych skrzydeł; dzielenie lotek skrzydeł; ciemne oko; z widocznymi oznakami obcej rasowości; brakami w upierzeniu ( mniej niż 10 lotek I i II rzędu, mniej niż 12 sterówek w ogonie) - to dotyczy wszystkich ras F.L.D., białe pióra w ogonie, białe podbicie ogona, ciemne pióra w lotkach u ras których wzorzec tego nie przewiduje, ciemne boki na skrzydłach - boczatość w przypadku srebrniaka , oraz nieodpowiedni rozmiar obrączki rodowej, obrączka niezgodna z Regulaminem Wystaw i inne wady wykluczające z oceny zaznaczone we wzorcu gołębia np. w przypadku pasiaków różnica białych lotek między prawym, a lewym skrzydłem więcej niż dwie.

 

Uwagi do oceny: Głowa -dziób, oko - brew i ich kolor - budowa figury - kolor - rysunek - ogólny wygląd.

 

Image