PDL Srebrniak

Zwycięzca w Kolekcji

 1. Kiełek Zbigniew                   371.0 pkt
 2. Lis Robert                           370.0 pkt
 3. Socha Sławomir                   370.0 pkt
 4. Chrząścik Stanisław               369.0 pkt
 5. Krawczak Tomasz                 369.0 pkt
 6. Morawski Henryk                  369.0 pkt
 7. Stolarski Andrzej                  368,0 pkt
 8. Pietruszewski Lucjan             367.0 pkt
 9. Kamiński Piotr                      366,0 pkt
 10. Jegliński Stefan                    366.0 pkt

Zwycięzcy indywidualnie

 1. Kiełek Zbigniew                    95.0 pkt ZW
 2. Lis Robert                            94.0 pkt W
 3. Socha Sławomir                    94,0 pkt W
 4. Grabowski Mariusz                 94.0 pkt W
 5. Kamiński Piotr                       94.0 pkt W

PDL Perłowy

Zwycięzcy w Kolekcjach

 1. Stolarski Andrzej                    367,0 pkt
 2. Krawczak Tomasz                   367.0 pkt
 3. Jadczak Bogdan                     366.0 pkt
 4. Iwan Mariusz                         366.0 pkt
 5. Wójcik Andrzej                      366.0 pkt
 6. Pietruszewski Lucjan              366.0 pkt
 7. Jegliński Stefan                     366.0 pkt
 8. Grzegorczyk Tomasz              365.0 pkt
 9. Kamiński Piotr                       365.0 pkt
 10. Aniszewski Henryk                 364,0 pkt

Zwycięzcy indywidualnie

 1. Gregorczyk Tomasz                93.0 pkt ZW
 2. Mikołajczyk Andrzej                92.0 pkt W
 3. Jadczak Bogdan                    92.0 pkt W
 4. Stolarski Andrzej                    92.0 pkt W
 5. Stolarski Andrzej                    92.0 pkt W

PDL Sroka Łowicka:

Zwycięzcy w Kolekcjach

 1. Wuciński Robert                    370,0 pkt
 2. Rogalski Ireneusz                   369,0 pkt
 3. Wójcik Andrzej                      365,0 pkt
 4. Grabowski Andrzej                 365,0 pkt
 5. Masłowski Paweł                    364.0 pkt

Zwycięzca indywidualnie

 1. Wuciński Robert                    95,0 pkt ZW
 2. Rogalski Ireneusz                   94,0,pkt W

PDL Pasiak Srebrzysty

Zwycięzca indywidualnie

 1. Gregorczyk Tomasz                93,0 pkt ZW

Pasiak Srebrzysty Szaroloty

Zwycięzcy w Kolekcjach

 1. Mikołajczyk Andrzej                366.0 pkt
 2. Stolarski Andrzej                    365.0 pkt
 3. Jegliński Stefan                      363.0 pkt

Zwycięzca indywidualnie

 1. Stolarski Andrzej                  92.0 pkt ZW
 2. Mikołajczyk Andrzej               92,0 pkt W

PDL Srebrniak Białoogon

Zwycięzca w Kolekcji

 1. Iwan Mariusz                      370 pkt
 2. Stolarski Andrzej                 367 pkt
 3. Walczak Jacek                    364 pkt

Zwycięzca indywidualnie

 1. Stolarski Andrzej                   94.0 pkt ZW
 2. Iwan Mariusz                        93.0 pkt W

PDL Srebrniak wylot

Zwycięzca indywidualnie

 1. Mikołajczyk  Andrzej              92.0 pkt ZW

 

Zapraszam do galerii gołębi