W skład Zarządu Klubu  weszli:

 

 

 Wiesław Mizera - Radom

 Prezes Zarządu

 Stanisław Jałowiecki - Częstochowa

 Wiceprezes d/s organizacyjnych

 Henryk Morawski - Łódź

 Wiceprezes d/s hodowli

 Zygmunt Woźniak -Radom

 Sekretarz

 Alfred Borkowski - Radom

 Skarbnik

 Mirosław Marciniak - Skierniewice

 Członek

 Bogdan Nowak - Kraków

 Członek